Onderbouw

Het is van belang om jonge kinderen de ruimte te bieden en vrijheid en kansen te creëren voor een optimale ontwikkeling. Zij ontwikkelen het best vanuit een prettig, rustig en veilig pedagogisch klimaat. De leerlingen mogen zichzelf zijn en spelend leren om de wereld te ontdekken.

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch, de methodes die we gebruiken zijn ondersteunend voor de lessen. Spelend leren in een rijke en uitdagende leeromgeving ondersteunen de ontwikkeling. We observeren en volgen de kinderen gedurende het hele jaar zodat we hen onderwijs kunnen aanbieden dat past bij hun zone van naaste ontwikkeling.

In de groepen 3 neemt het spelend leren ook nog een centrale plek in. Het accent bij deze jaargroep ligt naast het spelend leren op het leren lezen en rekenen en schrijven.

We werken vanaf groep 3 naar 4 steeds meer naar het formele leren en het onderzoekende leren. De verschillende methodes geven een rijke invulling aan de lessen. De verschillende niveaugroepen waarin gewerkt wordt en de passende didactiek ondersteunen de individuele behoefte van de leerling.