Bovenbouw

In de bovenbouw werken we met een methodisch leerstofaanbod. Het verwerven van kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Bij wereldori├źntatie maken de leerlingen kennis met onderzoekend leren door vragen en opdrachten die zij samen moeten oplossen. De leerkracht introduceert een nieuw thema en prikkelt hiermee de nieuwsgierigheid bij de leerlingen voor het onbekende. De leerling formuleert zelf de onderzoeksvraag en door het bieden van een uitdagende leeromgeving en leermiddel wordt er actief naar het antwoord gezocht.

 

Naast de cognitieve en onderzoeksvaardigheden, wordt ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van de persoonlijke identiteit en het opbouwen van relaties. Dit gebeurt door het herkennen en benoemen van gevoelens, kwaliteiten en het leren zorgdragen voor de omgeving.

In de hele school is veel ruimte voor expressie door het aanbieden van muziek, drama en beeldende vorming door vakleerkrachten. Een samenhangend onderwijsaanbod vinden wij belangrijk omdat de leerlingen daardoor dieper ingaan op de lesstof en die leren toe te passen in nieuwe situaties. Binnen dit programmagerichte onderwijs krijgt de individuele leerling zoveel mogelijk ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zich vrij te voelen.

Lees ook over spelen en leren in de onderbouw