Aanmelden

Heeft u interesse in onze school om uw kind aan te melden? We vinden het belangrijk dat u een bewuste keus voor onze school maakt. Naast de informatie van onze website houden we vier/vijf maal per jaar een informatieochtend voor ouders. U kunt zich alleen inschrijven na deze informatieochtend bijgewoond te hebben (uitzondering voor ouders die vanuit het buitenland komen en zich willen aanmelden). Hieronder staan de data van de informatieochtenden van komend schooljaar. 

Woensdag 2 november 2022
Woensdag 8 februari 2023
Woensdag 17 mei 2023 

Na deze ochtend weet u hoe we werken en wat wij belangrijk vinden in de opvoeding van kinderen. U krijgt natuurlijk ook een rondleiding door de school en dat doen wij samen met de kinderen van groep 7 of 8. Wilt u uw kind inschrijven vraag dan om het inschrijfformulier bij Ellen van Groeningen op aanmelden.kareleykman@ogamstelland.nl

U kunt het aanmeldformulier naar hetzelfde emailadres terug sturen en u krijgt van ons bevestiging van de aanmelding, daarmee is uw kind ingeschreven (let op: u kunt slechts op één school ingeschreven staan).

Voor ouders met kinderen die niet in groep 1 instromen vragen we contact op te nemen met Ellen van Groeningen via aanmelden.kareleykman@ogamstelland.nl