Ouderraad

We prijzen ons gelukkig met een actieve ouderraad. Deze raad helpt ons met allerlei hand- en spandiensten zoals het versieren van de school met Sint en Kerst maar regelt bijvoorbeeld ook de schoolreisjes. De Ouderraad zorgt dus voor allerlei leuke, spannende, culturele, sportieve en gezellige activiteiten en dragen daarbij graag bij aan een leuk en gezellig schoolklimaat.

De Ouderraad bestaat uit een afvaardiging van ouders die hun kinderen op de Karel Eykmanschool hebben zitten en komt zo een vier tot zes keer per jaar bij elkaar.

Wil je meehelpen bij één van de activiteiten op school? Of heb je vragen, suggesties of verzoeken aan de Ouderraad? Dan kan je altijd een mail sturen naar de Ouderraad:

or.kareleykman@ogamstelland.nl