Ouders

Kinderen, ouders en medewerkers geven samen betekenis aan onze school. Ieder van hen wordt uitgenodigd om waarde toe te voegen aan de gemeenschap die wij samen vormen. De rijke en inspirerende omgeving die wij zijn, zijn wij ook voor de ouders van onze leerlingen en ontstaat ook dankzij hen. Wij inspireren hen graag om hun talenten, kennis en vaardigheden binnen de Karel Eykmanschool in te zetten en te ontwikkelen. 

Wij gaan ervanuit dat ouders, net als wij, willen bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Gelukkige kinderen die doelen leren stellen en zich gesteund voelen door hun ouders en andere opvoeders in de omgeving. Drie tot vier keer per jaar voeren wij een gesprek met ouders en hun zoon of dochter. Leerkracht, kind en ouders gaan daarbij gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid in dialoog over de groei en ontwikkelingvan het kind.