Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad? 

In onze leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken bespreken ze in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Kinderen op de Karel Eykmanschool weten goed hoe ze hun school leuk moeten houden. Ze denken mee en brengen ideeën aan. Samen gaan ze aan de slag, ze bevragen andere kinderen en geven aan hoe zij Kerst graag willen vieren, hoe zij beter kunnen leren of wat leerkrachten anders kunnen doen om beter begrepen te worden.

 Waarom een leerlingenraad? 

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
  • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt vergroot. 
  • Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid. 
  • De kwaliteit van het lesgeven wordt bevorderd. 
  • Leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
  • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd. 
  • Op weg naar actief burgerschap. 

Hoe werkt de leerlingenraad ? 

Deze groep komt 4-6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. Het verslag komt in de nieuwsbrief te staan. 

Een vergadering van de leerlingenraad.