Aanvragen verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen, verlof aan wil vragen voor uw kind. 

Uw verzoek tot verlof wordt door de directie goedgekeurd indien aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden leest u op het aanvraagformulier of in onderstaande bijlage recht op onderwijs en leerplicht gemeente Amstelveen.

Er zijn 2 formulieren, een formulier meer dan 10 schooldagen en een tot 10 schooldagen.

Denkt u eraan dat de verlofaanvraag 8 weken van te voren ingeleverd moet zijn?
In het geval van vakantieaanvraag buiten de schoolvakanties dient u ook de vakantieverklaring werkgever/zelfstandige in te vullen.

Na het invullen stuurt u de formulier(en) naar e.regelink@ogamstelland.nlof administratie.kareleykman@ogamstelland.nl