Hoe wij de ontwikkeling van kinderen volgen

Kinderen, ouders en medewerkers geven samen betekenis aan onze school. Ieder van hen wordt uitgenodigd om waarde toe te voegen aan de gemeenschap die wij samen vormen. De rijke en inspirerende leeromgeving die wij zijn, zijn wij ook voor de ouders van onze leerlingen en ontstaat ook dankzij hen. Wij inspireren hen graag om hun talenten, kennis en vaardigheden binnen de Karel Eykman school in te zetten en te ontwikkelen. Leerkracht, kind en ouders gaan daarbij gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid in dialoog over de groei en ontwikkeling van het kind.

Wij gaan ervan uit dat ouders, net als wij, willen bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen die waarde toevoegen aan de wereld. Gelukkige kinderen die zich doelen leren stellen en zich gesteund weten door hun ouders en andere opvoeders in de omgeving. Drie tot vier keer per jaar voeren wij een gesprek met ouders en hun zoon of dochter.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat het onderwijs in de basisvakken op een hoog niveau gegeven wordt. De resultaten voor deze vakken moeten optimaal zijn, er uit halen wat er in kinderen zit. Wij volgen onze leerlingen nauwkeurig in deze ontwikkeling. Dat doen we met methode-gebonden toetsen en we gebruiken de toetsen van CITO. Die nemen we elk jaar af in januari en juni. We analyseren de toetsen en stellen ons steeds de vraag, wat heeft de leerling nodig als volgende stap? Het vastleggen van de toetsresultaten helpt ons om een zuiver beeld te krijgen van de ontwikkeling van kinderen en de doelen helder te stellen. Ook geeft het ons inzicht of wij ons werk goed ingericht hebben.