Hoe werken wij

We willen dat kinderen op kunnen groeien tot zelfstandige en veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen in het leven staan en weten dat een maatschappij verandert.

Dat doen we door hen te begeleiden in hun ontwikkeling waarbij zij zoveel mogelijk het stuur in handen houden. We vertellen kinderen niet wat ze moeten doen, maar vragen wat ze nodig hebben. Soms weten ze dat niet en staan we naast het kind om hen stappen te laten maken. Het onderwijs dat we geven, moet voor kinderen betekenis hebben. Leren voor nu, noemen we dat. De leeromgeving is uitdagend en sluit aan bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid. 

Om met vertrouwen in de wereld te staan, moet je jezelf kennen maar ook de nodige basiskennis hebben. Voor de kennisontwikkeling gebruiken we dan ook de kerndoelen van het onderwijs en kijken we naar ontwikkelingen op het gebied van nieuwe curricula (Curriculum.nu - Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen?).