Meld- en klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kan je ontevreden zijn over de schoolzaken. We horen dit graag van u en gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Je kan ook altijd terecht bij onze interne vertrouwenspersonen.  

De interne vertrouwenspersonen op de Karel Eykmanschool zijn: Tineke Bergema, Manja Snijder en Erika Kerst. Zij zijn goed op de hoogte van de regels en afspraken die in onze school gelden. Ook kennen zij de instanties die bij onze school betrokken zijn. Zij zijn aangesteld om de belangen van de leerlingen en de ouders te behartigen.
Deze contactpersonen zijn onafhankelijk en zullen vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Zij helpen je verder bij de afhandeling van de klacht en geven informatie over de klachtenprocedure. Soms verwijzen zij naar de externe vertrouwenspersoon die door ons bestuur is aangesteld. 

We vinden het fijn als je bij ontevredenheid contact zoekt met de directeur van de school.  Wanneer je er met de leerkracht en of de schoolleiding niet uitkomt, of de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kan je deze voorleggen aan het schoolbestuur, Onderwijsgroep Amstelland. Kom je er voor je gevoel ook niet uit met het schoolbestuur, dan kan je je klacht voorleggen aan onze klachtencommissie voor een objectief onderzoek.
Een klacht kan altijd ook direct gestuurd worden aan de externe klachtencommissie. 

Vertrouwenspersonen KES:
t.bergema@ogamstelland.nl 
m.schneider@ogamstelland.nl
e.kerst@ogamstelland.nl
directie.kareleykman@ogamstelland.nl

Klachtenregeling Onderwijs Groep Amstelland

 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

telefoon 070 - 3861697

fax 070 - 3020836

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl