Vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat uw kind of u als ouders met een probleem te maken krijgt dat u graag met een onafhankelijk persoon bespreekt. In zo'n geval kunnen kinderen en ouders terecht bij de contactpersoon ongewenst gedrag (CPOG'er/vertrouwenspersoon). Onze CPOG'ers zijn een aanspreekpunt voor alles in relatie tot gedrag en communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan situaties m.b.t. pesten, discriminatie, agressie, conflictsituaties of andere problematiek. Het kan ook zijn dat u of uw kind iets vertrouwelijks wil bespreken. 

De CPOG'er biedt de eerste opvang. Zij bieden een luisterend oor en adviseren vervolgens de juiste route. De CPOG'er lost niet het probleem op maar helpt de ander tot een oplossing te komen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom worden gesprekken achter een gesloten deur gevoerd en niet in de wandelgangen. Zij zijn door het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd en aangesteld om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de betrokkenen te behartigen.

Op de Karel Eykmanschool zijn drie CPOG'ers aangesteld, het schoolteam is met hen bekend. Zij stellen zich jaarlijks (opnieuw) voor aan de kinderen. 
Dit jaar zijn: Mees Hageman, Manja Schneider en Tineke Bergema CPOG'er op de Karel Eykmanschool. 

 

Interne CPOG'er KES E-mailadres: Werkdagen:
Mees Hageman m.hageman@ogamstelland.nl Alle dagen 
Manja Schneider m.schneider@ogamstelland.nl Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Tineke Bergema t.bergema@ogamstelland.nl Maandag, donderdag en vrijdag 

 

De school kent ook een externe CPOG/vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige van buiten de school. Deze vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. De externe CPOG/vertrouwenspersoon van onderwijsgroep Amstelland is Pepita David. Zij is te bereiken via p.david@planet.nl of via deze link